ข่าวเด่น

Product Item

ปฎิทินกิจกรรม

CMU

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สำนักงานมหาวิทยาลัย 2  (ศูนย์บริหารงานวิจัย)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  239 ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ (053) 210731-2,942641
โทรสาร (053) 210733  
เว็บไซต์ http://www.tloubi.cmu.ac.th   
อีเมลล์ tloubi.cmu@gmail.com